Klímák
Klíma kereső
 
Akciók!

Garanciális feltételek

A vásárló jogait a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet, a szavatossági és jótállási igények intézést, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályozza. 

 

Garanciális időtartam

A weboldalon megvásárolható  termékekre a honlapon  illetve a termékeknél feltüntetett idejű jótállási időt  (garanciát) vállalunk. A garanciális időtartam a jótállási jegyen is fel van tüntetve. A jótállási idő alatt cégünk  vállalja a hibás termék cseréjét vagy kijavítását a klímaberendezések garanciális ügyintézése pontban leírtak szerint.

Cserére csak abban az esetben van lehetőség, ha a termék kijavítása nem lehetséges.

Abban az esetben, ha a vásárlónak a klíma berendezése zajszintje nem felel meg, de az méréssel alátámasztva - az elfogadott mérési távolságból, - nem haladja meg a készülékhez tartozó műszaki specifikációban megadott értéket, úgy az hibának nem tekinthető.

Amennyiben kijavítás és csere nem lehetséges, módunkban áll egy helyettesítő termék felkínálása, amennyiben a vásárló ezt nem fogadja el, a megvásárolt termék vételárát visszatérítjük.

 

Klímaberendezések garanciális ügyintézése:

A garanciális ügyintézés a klímaberendezések esetében kétféleképpen történhet:

1, A cégünk által értékesített, felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén a hibát cégünk felé   E-mailen vagy telefonon  kell jelezni. Ezt követően a telepítést végző szakembereink egy helyszíni kiszállás alkalmával bevizsgálják a készüléket és megkeresik a hiba okát. Amennyiben a javításhoz szükséges eszközök és alkatrészek rendelkezésre állnak, úgy a helyszínen azonnal elhárítják a hiba okát. Ha erre adott időpontban nincs lehetőség, egy egyeztetett, későbbi alkalommal oldják meg a hiba kijavítását.

2, Az  általunk értékesített, de más cég által felszerelt és beüzemelt készülék(ek) meghibásodása estén, először a készülék telepítését végző szerelőt kell értesíteni, aki kiszállás után megállapítja, hogy elhárítható-e a hiba, illetve, az saját szerelési hibájából adódott-e. Amennyiben nem szerelési -, illetve telepítési hibáról van szó, úgy a telepítő jelentkezését várjuk, hogy pontos leírást kapjunk a hibajelenségről, melynek tudatában a telepítő cég, szakember közreműködésével megkezdjük a készülék kijavítását, illetve a javításhoz szükséges alkatrészek beszerzését. 


Garancia vesztés

A garancia azonnal érvényét veszti abban az esetben, amennyiben a készüléket nem szakképesítéssel rendelkező klímaszerelő telepíti. A klímaberendezések garanciája a beüzemelés napján lép életbe, de tekintettel arra, hogy a készülékek állásukban is romolhatnak, a vásárlást követő 31.napon megkezdődik a garanciális idő.

Továbbá  nem garanciális hibának minősül bármilyen elemi kárból bekövetkezett megrongálódás, ami a készülék tönkretételéhez vezet. Ez lehet villámlás és másodlagos hatása, valamint hálózati túlfeszültség okán.

Mivel a vásárló a jótállási igényét csak a kitöltött jótállási jeggyel és a szükséges karbantartások elvégzését igazoló dokumentumokkal (karbantartások gyakorisága gyártónként váltózó, évi 1-2 alkalom), és a vásárlást igazoló számlával érvényesítheti, ezért felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra: követelje meg az említett dokumentumok pontos kitöltését - a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a garancia elvesztését vonja maga után. 

-Amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető, 

-szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények kielégítése az üzembe helyezőt terheli, 

-kezelési útmutatótól eltérő használat miatt, (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be) bekövetkezett hibáért jótállást nem vállalunk (kültéri egység levegő ellátásának gátlása, túltöltés, szennyezettség,-stb). 

-Az ilyen okból meghibásodott készülék javítási költsége, a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli. Amennyiben hibajelentést kezdeményez a felhasználó, és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni. Ilyen esetnek minősül pl., ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram, stb.

A termék kijavítása estén a jótállási időtartam meghosszabbodik, azzal az időtartammal, amelyet a javítás megkezdése és a termék vásárló által történő újbóli rendeltetésszerű használata között eltelt.

Amennyiben az általunk forgalmazott klímaberendezéseket nem komfort célokra használják, abban az esetben minden készülékre a törvényben előírt 2 év garanciát vállaljuk.

Nem komfort felhasználási területnek számít minden nem lakossági felhasználás, mint többek között: 

-Szerver- és egyéb számítógépek-szobák klímatizálása

-Élelmiszerüzletek klímatizálása

-Ipari létesítmények klímatizálása

-Laboratóriumok klímatizálása

-Nagykonyhai klímatizálása

-Szórakozóhelyek klímatizálása 

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő 2 éven belül. 

 

Alkatrész utánpótlás

A 741/1987. (XII.10.) MT sz. rendelettel módosított 351/1978 (VII.6.) MT sz. rendelet alapján 8 évig biztosítjuk az alkatrészeket a klímaberendezéseinkhez. 

A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a gyártókat, forgalmazókat, terhelő kötelezettségeket a 117/1991. (IX.10.)sz. kormány rendelet tartalmazza.