Klímák
Klíma kereső
 
Akciók!

Ensolar Klímatechnika ÁSZF

Az Ön által vásárolt termékek eladója a Mastech Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 
 
Vállalkozás adatai
 

Székhely: 2700 Cegléd, Széchenyi út 27-29.  (iroda, ügyfeleket nem fogad)
Telephely: 2700 Cegléd, Széchenyi út 27-29.  (iroda, ügyfeleket nem fogad)
Képviselő: Farkas Tamás
Képviselő: Keresztúri Ferenc
Adószám: 20339858-2-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-06-033984
Bejegyző hatóság: Ceglédi közjegyző iroda
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-04128067
Telefonszám: 06-53-317-927
Mobil: 06 20 514 4774
E-mail: info@ensolar.hu

 

Általános Szerződési Feltétel

A Mastech Bt. (továbbiakban Eladó) és a Vevő között létrejött szerződéses jogviszonyra a jelen Szerződéses Feltételek az Irányadóak.

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Mastech Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Eladó és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Vevő igénybe veszi a klimatechnika.ensolar.hu weboldal szolgáltatásait és Eladó internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti, egyúttal elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et. Az oldalt használó felelőssége, hogy ellenőrizze az aktuális érvényes ÁSZF-et. A weboldalakon csak 18 életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Eladó és Vevő között. Vevő egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat kiegyenlíti. Vevő a „Regisztráció küldése” és a „Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával fogadja el az aktuális és érvényben lévő ÁSZF feltételeit.


Általános tudnivalók

Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet a Vevő a klimatechnika.ensolar.hu  weboldalon történő megrendeléssel kezdeményez.


A klimatechnika.ensolar.hu weboldalon történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a kiválasztott termékek kosárba helyezésével és a megrendelési folyamat végig vitelével. A nem a weboldal felületén történő megrendelés  kizárólag írásban: e-mailen, levélben lehetséges. Az így leadott rendeléseket üzletünk rögzíti, és minden esetben e-mailben, vagy más – a Vevő által megadott módon – visszaigazolást küld Vevőnek. Az ezt követő vásárlási folyamat és az arra érvényes feltételek az így leadott megrendeléseknél is megegyeznek az interneten leadott rendelések folyamataival és ezért jelen ÁSZF is egyaránt vonatkozik rájuk.

A klimatechnika.ensolar.hu weboldalon böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet. A vásárlás azonban regisztrációhoz kötött. Az áruházban mindenki jogosult vásárolni, aki érvényes adatokkal regisztrálta magát, és elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.


Szerzői jogok és hivatkozások

Az Mastech Bt. Weblapján (www.ensolar.hu, klimatechnika.ensolar.hu, napenergia.ensolar.hu) található összes grafikai és technikai szerkezet, megjelenítés megvalósítási módozatai, valamint a termékekre, Cégünkre vonatkozó összes adat, leírás illetve kép az ezen oldalakon látható formában a Mastech Bt. tulajdonát képezi. A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket von maga után.
A klimatechnika.ensolar.hu való hivatkozás során tilos úgy linket elhelyezni, hogy az valamely más oldal részeként jelenítse azt meg. Minden más esetben az oldalunkra mutató link elhelyezéséhez hozzájárulunk.


Regisztráció, adatok védelme

A rendelések feladása a klimatechnika.ensolar.hu weboldalon nem regisztrációhoz kötött. Amennyiben Vevő nem vesz igénybe házhozszállítást, akkor elegendő megadnia a számlázási adatokat (név, cím), valamint egy valós e-mail címet és telefonszámot a rendelés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz. Azonos e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni. Amennyiben házhozszállítás szolgáltatást is igénybe vesz, úgy a szállítási címet is meg kell adnia.

Az Eladó tevékenysége során a Vevői adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.

A Vevő megrendelői űrlapon beszolgáltatott  adatokat az Eladó védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, azonban azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Ez esetben Eladó által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosult felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendelések kiszállítása érdekében az Eladó a következő adatokat bocsátja a futárszolgálat rendelkezésére: Vevő neve /számlázási név, lakcím/szállítási cím, megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), Vevő telefonszáma. Amennyiben a Vevő részéről írásbeli kérés érkezik a vevőadatok törlésére, akkor azokat az Eladó adatbázisából törli. Az adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

Az Eladó az általa üzemeltetett weboldalon történő vásárláshoz a megrendelő kitöltése  során az alábbi adatokat rögzíti Vevőről: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail, telefonszám. Választhatóan megadható adatok: kiegészítő címadatok

A Vevő a megrendelést elküldve  egyidejűleg hozzájárul, hogy az Eladó számára hírlevelet, reklámanyagot küldhessen. (A szolgáltatás lemondására a hírlevél alján lehetősége van.)

Eladó minden esetben a Vevő által megadott számlázási és szállítási adatokkal dolgozik. Kézi adatmódosítást az Eladó nem végez, kizárólag az Vevő telefonos, vagy e-mailes bejelentése/kérése alapján történik.


Árak

A weboldalon feltüntetett árak érvényes bruttó (ÁFÁ-val növelt) fogyasztói árak. Visszaigazolást követően a rendelés fizetendő végösszege nem változik. A weblapon technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár megjelenése esetén az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) Eladó megkeresi Vevőt. Ennek hiányában Eladó az ilyen megrendeléseket nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.


Megrendelés folyamata

A megrendelni kívánt termékeket egy virtuális kosárban kell gyűjteni. A termékek a „kosár ikonra” kattintva tehetők a kosárba. A kosár tartalma az adatok elküldése előtt módosíthatók és törölhetők. Amennyiben módosítani szeretné a mennyiséget  „Bevásárló kosár ürítése” gombbal törölheti vagy a plusz és mínusz jelre kattintva hozzá illetve elvehet belőle. A megrendelés leadása után néhány percen belül a megrendelés beérkezéséről a rendszer automata nyugtázó levelet küld a Vevőnek ami egyben a szerződés létrejöttét jelenti és értesíti Vevőt a megrendelése elfogadásáról. A megrendelést a Vevő a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja. Erre  telefonon és elektronikusan levélben is van mód. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Eladó elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.


A megrendelések teljesítési ideje:

A rendelések szállítási idejét a megrendelést követő kapcsolatfelvétel során közöljük. Amennyiben a termékeknél feltüntettet szállítási határidő van abban az esetben sem vehető az biztosra mivel a raktárkészletek gyorsan változhatnak. A raktárkészlet függvényében eltérhet a tényleges teljesítési idő, azonban erről Vevő minden esetben tájékoztatást kap e-mailben vagy telefonon. Vevő jelezheti, hogy számára az időpont elfogadható-e.

Áru szállítása, átadása-átvétele

Az Eladó a terméket a visszaigazolásban rögzített szállítási határidőben szállítja és adja át a Vevő részére. Amennyiben a szállítási határidő az Eladó érdekkörén kívül eső okból (útviszonyok, időjárás, sztrájk stb.) eredménytelenül telik el, úgy az Eladó a késedelemért nem felelős, e vonatkozásban kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettsége nincsen. Az ilyen okok fennállása igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles a terméket leszállítani. A vis maior nem befolyásolja az árat. Amennyiben a szállítás előreláthatóan késedelmesen történik meg, az Eladó erről a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles. A termék átvételekor a Vevő köteles a szállítólevelet és/vagy a számlát átvenni és aláírni, amellyel a termék átvételét, a csomagolás hibátlan állapotát, a termék mennyiségét és választékát, továbbá minőségi kategóriáját elismeri. A Vevő a termék átvételekor köteles a termék csomagolását minden esetben megvizsgálni, továbbá köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt termék kerül átvételre, a megrendelt mennyiség, minőség és választék (típus) szerint. Az Eladó a termék átadása-átvételekor köteles a Vevőnek átadni valamennyi, a termékhez tartozó dokumentumot (kezelési és karbantartási utasítás, gépkönyvek, garancialevél stb.). A termék átvételét követően a Vevő a csomagolás hiányosságára, továbbá a termék mennyiségére és típusára vonatkozó reklamációval vagy kifogással nem élhet.


Szállítás, kárveszély

Az áru Vevőnek történő átadással a kárveszély Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (Szállítólevél, számla stb.) Vevő általi aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a Szállítólevélen fel kell tüntetni.

 

Átvételi módok:

  • Házhozszállítás: Cegléd és vonzás körzetében saját autóinkkal vagy GLS futárszolgálattal történik. 
  •  Amennyiben  nem ingyenes a kiszállítási költség a  fizetendő díjat a GLS által megadott táblázat szerint számlázzuk ki. A Vevő a (szállítás menüpontban) táblázatból meggyőződhet a szállítási díjakról.
  • Személyes átvétel: Üzletünkben a Vevő személyesen is átveheti a megrendelt készüléket. Ebben az esetben azonban kérjük minden esetben várja meg az értesítő e-mailt vagy sms-t vagy telefont melyben tájékoztatjuk, hogy rendelése átvehető. Ez a szolgáltatás díjmentes.
  • Megközelíthetőség :
  • Cím: 2700 Cegléd Széchenyi út 27.
  • Telefon: 53 317-927 , 20 (+36) 20 597 9080
  • Nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig: 8.00-17 óráig, (Előzetes egyeztetés szükséges!)

Kérjük házhozszállításnál a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.


Szállítási díjak táblázata, belföldi csomag szállítás esetén:

Amennyiben a terméknél nem az ingyenes szállítás van feltüntetve az alábbi díjak szerint alakul  a kiszállítási költség.

Súly

Szállítási díj/csomag/cím

0 – 0,5 kg

0 Ft/csomag/cím

0,1 – 10 kg

1200 Ft/csomag/cím

10,1 – 20 kg

1400 Ft/csomag/cím

20,1 – 30 kg

1700 Ft/csomag/cím

30,1 – 40 kg

2000 Ft/csomag/cím

40,1 – 50 kg

2500 Ft/csomag/cím

50,1 – 60 kg

3000 Ft/csomag/cím

60kg fölött

Egyedi ár

Külföldi szállítás esetén, minden szállításra egyedi ajánlatot adunk.

 

Fizetési feltételek és módok:

A termék kosárba helyezése után két fajta fizetési lehetőség közöl választhat.

  • Készpénzzel átvételkor: Fizetés az áru átvételekor készpénzben.
  • Előreutalás (díjbekérő): A rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése előtt átutalással is kifizetheti. Kérésére az átutaláshoz díjbekérőt küldünk e-mailben. Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a rendelés azonosítóját! Az átutalást a következő számlaszámra kérjük teljesíteni: ERSTE 11600006-00000000-04128067

Tulajdonjog

A termék tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig a termékhez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a termék az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként).


Mennyiségi-, minőségi kifogások

Hiányos-, vagy téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat, ill. minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén, haladéktalanul írásban közölni kell az Eladóval, a terméket kísérő Szállítólevélen, vagy számlán történő megjegyzéssel az átvételkor felvett jegyzőkönyvben. Nem felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell írásban az Eladóval közölni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut, ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy független intézménnyel megvizsgáltassa. A független intézmény szakvéleményét a Felek kötelesek alapul venni esetleges jogvitájuk során. A kifogásolt terméket az Eladó telephelyére kell a Vevőnek – saját költségén - visszaküldeni/szállítani. Amennyiben az Eladó  a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, Eladó jogosult a hibát - saját választása szerint - javítással, pótlólagos alkatrész szállítással, vagy cserével megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő kérésére Eladó cserekészüléket biztosít, melyet a Vevő részére leszámláz. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés után Eladó  a leszámlázott cserekészülék értékét jóváírja.
 

Áruvisszavétel, elállás joga

Amennyiben az  Eladó  a Vevő kérésére /mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége/ úgy dönt, hogy a terméket visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti:

1. Vevő az Eladó  rendelkezésére bocsátja az áruszámlát, jótállási jegyet, a készülékhez tartozó dokumentációkat  valamint 
2. A terméket az Eladó  telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban. 
Az Eladó  megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás ill. a termék sérült vagy a termék beépítésre került vagy nem raktári termék  (csak az adott Vevő részére rendelt típus) vagy nem komplett termék / pl. hűtőközeg ill. egyéb vegyi anyag / esetében. Az Eladó  jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségeként ez esetben az áru értékének 10 %-át felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani.

 

Jótállás, szavatosság

Az érvényes jogszabályok szerint mint  Eladó a termékekre a gyártó vagy a nagykereskedelmi cégek által biztosított jótállást vállalja az adott feltételek betartása mellett. A konkrét garanciális (jótállási) idő minden termék mellett feltüntetésre kerül. Ahol nem szerepel garanciális idő a termék mellett, azokra a termékekre a gyártó nem biztosít jótállást. A gyártó által biztosított jótállás mellett a törvény által biztosított szavatossági jogok is érvényesek.


Felelősség

Eladó  kizárja kártérítési felelősségét – kivéve, ha az Eladó  részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn - a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett ill. az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított termék értékéig terjedhet. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladónak felróható okból következik be.


Levelezés, vélemények, panaszkezelés

A termékekkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos igényeiket, esetleges reklamációikat a Vevő az alábbi elérhetőségekre küldheti meg:

E-mailben: info@ensolar.hu

postai úton az alábbi levelezési címre: 2700 Cegléd, Széchenyi út. 27.


Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Bármilyen jogvita esetén az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

Jelen ÁSZF 2014. április 1-től érvényes.